Aanbod en visie

Aanbod

Ben je op zoek naar een boek over rouw- of verlieservaring, kom dan gerust eens langs. In ons ‘huis’ hebben wij een uitgebreide bibliotheek met o.a. de vele boeken geschreven door Prof. Manu Keirse, peter van Huis van Troost, specialist in rouw- en verliesverwerking en auteur van vele boeken omtrent dit thema.

Bart Steyaert zorgt voor een ruim aanbod van foto-kaarten met troostende en inspirerende teksten

Ook een kunstwerk
kan
troost
bieden.
Werken van
pottenbakker Paul en schilderes Brigitte
zijn te koop in ons huis.

Kijk ook eens op de website van beide kunstenaars
Brigitte De Vuyst :  brigittedevuyst.com
Pottenbakker Paul Van Gompel :  pottenbakkerij-thoveke.net

Om even tot rust te komen ... een boekje met troostende woorden


Zr. Caritas schreef ze vanuit de warmte van haar hart
opdat de lezer zich mag gedragen en geborgen weten.

Wanneer je een concrete vraag hebt omtrent een probleem, willen we
graag jou onderstaande nuttige adressen meegeven


CAW Oost Vlaanderen
Oude Houtlei 124
9000 Gent
https://www.caw.be
☎ 09 265 04 50


TELE-ONTHAAL
https://www.tele-onthaal.be
☎ 106


ZELFMOORDLIJN
https://www.zelfmoord1813.be
☎ 1813

Visie

In ons Huis van Troost zijn vrijwilligers beschikbaar die bereid zijn tot ‘luisteren’, tot ‘meeleven’ met mensen in verdriet onder vele vormen.

Het is vaak niet vanzelfsprekend, dat mensen gehoord worden. Soms is een verhaal ook zo persoonlijk, of zo moeilijk in woorden te vatten.
Een plaats vinden om dit in vertrouwen te delen, ligt niet voor de hand.
Er zijn vele namen horend bij droefheid en verdriet: verlies, sterven, eenzaamheid, verborgen leed,…
Dit alles mag zijn plaats krijgen in elk leven.

Wij willen tijd maken voor de gekwetste mens. Daarbij hoort dat we ieders verhaal ernstig nemen, zodat hij of zij, vertrouwen kan krijgen om verder te gaan. Elk mag zichzelf zijn, met wederzijds respect.

Het ‘Huis van Troost’ wil uitdrukkelijk een open huis zijn voor mensen van alle gezindten.
Verdriet kent geen onderscheid van cultuur, kleur of overtuiging.
Iedereen wordt er ooit door geraakt en wij willen vooral troostende, aanwezige, medemens zijn.

Het ‘Huis van Troost’ kan niet aan alle noden beantwoorden. Het is slechts eerste lijns opvang, met doorverwijzing waar nodig.
Samenwerking met andere organisaties, maakt een kwaliteitsvolle nabijheid en begeleiding mogelijk.

We hopen ook een inspiratie te zijn tot navolging.

We zeggen graag tot elke voorbijganger:
‘Zie, de deur staat reeds halfopen, we maken het makkelijk om even langs te lopen, onderweg…
Er mag geen drempelvrees zijn om binnen te komen in het ‘Huis van Troost’.
‘Gastvrijheid’ willen we hier in de meest letterlijke betekenis begrijpen.
Voor jou, op weg in een leven, dat nu voor jou moeilijk is, willen wij rustpunt en ontmoeting zijn…
Wij hopen dat je, als je van hier je weg vervolgt, mag zeggen: ‘Ik was bedroefd, en gij hebt mij getroost…’